Słowo na dzisiaj
parafiazabnica.pl
Poniedziałek, 16 września 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.