Słowo na dzisiaj
parafiazabnica.pl
Sobota, 24 sierpnia 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.