Artykuły
parafiazabnica.pl
W czawartek 19 listopada na zakończenie pobytu Znaków Miłosierdzia Bożego w naszej parafii została odprawiona Msza św. koncelebrowana przez ks. proboszcza Jacka Jaskiernię oraz ks. Romana Kanafka, kustosza obrazu i relikwii podczas peregrynacji w naszej diecezji.
Podczas homilii ks. proboszcz podkreślił, że słowa "Jezu ufam Tobie" pomagają nam wyrazić nasze uwielbienie Bożego Miłosierdzia i nasze dziękczynienie za tę wielką tajemnicę, jaką Bóg powierzył człowiekowi.

Kończąc homilię ks. Jaskiernia podziękował ks. Łukaszowi Piórkowskiemu, który głosząc rekolekcje przygotowywał nas do przyjęcia Znaków Miłosierdzia Bożego. - Podziękowania należą się również wszystkim wiernym za zanagażowanie i obecność podczas uroczystości - dodał ks. proboszcz z Żabnicy.

Gantry 5 Core Features

Particles are simple user interface blocks that hook seamlessly into Gantry 5
Configure and structure your menu hierarchy with our new Menu editor
Easy-to-use drag-n-drop layout manager makes layouts a breeze to create
Made a mistake in the layout manager? No problem, you can easily undo it
Icon Picker, Image Picker, Font Picker, Collections, and much, much more!
Dynamic compilation of multiple CSS preprocessors is supported in Gantry 5
Easily add Gantry 5 particles to a location-configurable off-canvas panel
Gantry 5 uses the super-powerful Twig templating system to build your themes
Easily configure Gantry 5 with simple-to-use YAML syntax

System Requirements

Google Chrome, Firefox, Opera, Safari 11+, Edge
PHP 5.4+ (PHP 5.5.9+ for Grav) with Curl, OpenSSL Libraries and Multibyte String Support
Joomla 3.8+, WordPress 4.9+, Grav 1.4+