Artykuły
parafiazabnica.pl
6 stycznia po raz pierwszy w naszej parafii odbył się orszak 3 Króli. Z trzech stron naszej miejscowości wyruszyli Mędrcy z poszczególnymi grupami.
Pierwszy z młodzieżą Oazową ,Scholką i Panem organistą z synami ruszyli od dzwonka w Mycach. Drugi z zespołem „Mały Haśnik” zaczął swoją wędrówkę od szkoły im. Partyzantów Polskich w Żabnicy. Natomiast trzeci na wozach konnych przyjechał z Boraczej i Skałki. Nasi Królowie spotkali się wspólnie przy strażnicy OSP w Żabnicy i orszakiem przy wspólnym kolędowaniu razem z naszą orkiestra „Barka” ruszyli do Kościoła Parafialnego. Po przybyciu do Świątyni Królowie oddali pokłon małemu Jezusowi i złożyli dary: złoto kadzidło i mirrę. Razem przeżyliśmy wspólną liturgię eucharystyczną i modliliśmy się.
Serdecznie chcę podziękować wszystkim którzy zaangażowali się w to wyjątkowe i piękne dzieło. Szczególnie: Królom, Kole Gospodyń Wiejskich w Żabnicy, zespołowi „Mały Haśnik”, Orkiestrze Parafialnej „Barka”, Scholi i Młodzieży Parafialnej a tak że Panom furmanom za przywiezienie wiernych i wszystkim którzy mieli korony na swoich głowach. Mam nadzieję że ten zwyczaj wejdzie w tradycję naszej miejscowości i za rok będzie nas jeszcze więcej.

Gantry 5 Core Features

Particles are simple user interface blocks that hook seamlessly into Gantry 5
Configure and structure your menu hierarchy with our new Menu editor
Easy-to-use drag-n-drop layout manager makes layouts a breeze to create
Made a mistake in the layout manager? No problem, you can easily undo it
Icon Picker, Image Picker, Font Picker, Collections, and much, much more!
Dynamic compilation of multiple CSS preprocessors is supported in Gantry 5
Easily add Gantry 5 particles to a location-configurable off-canvas panel
Gantry 5 uses the super-powerful Twig templating system to build your themes
Easily configure Gantry 5 with simple-to-use YAML syntax

System Requirements

Google Chrome, Firefox, Opera, Safari 11+, Edge
PHP 5.4+ (PHP 5.5.9+ for Grav) with Curl, OpenSSL Libraries and Multibyte String Support
Joomla 3.8+, WordPress 4.9+, Grav 1.4+