Artykuły
parafiazabnica.pl
- W ostatnich sekundach swojego życia wołali z tej szubienicy: "Do zobaczenia w niebie, rodacy!". A Fryderyk Gaweł zawołał: "Niech żyje Pol..." ale już nie powiedział całego słowa, bo stryczek zadzierzgnął się... - wspominał dziś ks. Jan Krawiec w Żabnicy.
Mieszkańcy Żabnicy i innych miejscowości gminy Węgierska Górka, wraz z licznymi gośćmi spotkali się dziś pod pomnikiem partyzantów, straconych dokładnie w tym miejscu przed 75. laty, 3 września 1943 r. przez Niemców. Wśród powieszonych wówczas było jedenastu partyzantów z Żabnicy i okolicznych miejscowości: 48-letni Rudolf Dobosz, 31-letni Ferdynand Dziedzic, 39-letni Józef Fijak, 39-letni Fryderyk Gaweł, 33-letni Franciszek Chowaniec, 53-letni Jan Kania, 17-letni Stanisław Konior, 37-letni Franciszek Szumlas, 28-letni Jan Waligóra, 18-letni Ludwik Zeman, 52-letni Jan Żabnicki.
Uczestnicy dzisiejszych uroczystości modlili się za nich w czasie Mszy św. i oddali im cześć podczas Apelu Poległych.
W roku 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, obchody stały się także okazją do wyrażenia pamięci o bohaterach jeszcze dwóch dramatycznych wydarzeń wrześniowych: 79. rocznicy bohaterskiej obrony Węgierskiej Górki i 72. rocznicy zamordowania żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. 2 września 1939 r. o godzinie 14.00 licząca 70 żołnierzy kompania forteczna kpt. Tadeusza Semika (z 1 Brygady Górskiej) została zaatakowana przez przeważające siły nieprzyjaciela. Polscy żołnierze wyposażeni w dwa działa kalibru 75 mm, trzy działka przeciwpancerne, 10 cekaemów i 3 erkaemy, w oparciu o cztery schrony bojowe, byli w stanie wstrzymać marsz niemieckiej 7 Dywizji Piechoty na 20 godzin. Obrona ufortyfikowanej pozycji pod Węgierską Górką przyczyniła się do wycofania Grupy Operacyjnej "Bielsko" z pozycji zagrożonej okrążeniem, co z kolei umożliwiło Armii "Kraków" gen. Antoniego Szyllinga zachowanie większości sił do dalszej walki z Niemcami, zakończonej dopiero 20 września 1939 r. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. Trzecia dramatyczna rocznica wrześniowa wiąże się z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych z oddziału Henryka Flamego "Bartka", którzy zostali zamordowani przez komunistów we wrześniu 1946 r. Oddział kapitana Flamego był największą grupą zbrojną podziemia antykomunistycznego na Górnym Śląsku i w Beskidach. Liczył około 400 uzbrojonych żołnierzy. Zbrodnia była szczegółowo zaplanowana przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Decyzję o niej podjął osobiście wiceminister MBP Roman Romkowski. Plan nosił kryptonim "Lawina". Według ustaleń historyków IPN część członków zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych z terenu Podbeskidzia pod dowództwem Henryka Flamego zostało rozstrzelanych przez funkcjonariuszy Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, a kolejni wysadzeni w powietrze w zaminowanym baraku, jaki znajdował się na terenie dawnego lotniska w Starym Grodkowie. W taki sam sposób zginęło też kilkudziesięciu żołnierzy w rejonie miejscowości Barut.
O tych rocznicach mieszkańcy gminy Węgierska Górka pamiętają od lat. Dziś mówił o nich - a zwłaszcza o tragicznej śmierci jedenastu żabnickich partyzantów - ks. dr Jan Krawiec, naoczny uczestnik wstrząsających wydarzeń z 3 września 1943 roku.

Gantry 5 Core Features

Particles are simple user interface blocks that hook seamlessly into Gantry 5
Configure and structure your menu hierarchy with our new Menu editor
Easy-to-use drag-n-drop layout manager makes layouts a breeze to create
Made a mistake in the layout manager? No problem, you can easily undo it
Icon Picker, Image Picker, Font Picker, Collections, and much, much more!
Dynamic compilation of multiple CSS preprocessors is supported in Gantry 5
Easily add Gantry 5 particles to a location-configurable off-canvas panel
Gantry 5 uses the super-powerful Twig templating system to build your themes
Easily configure Gantry 5 with simple-to-use YAML syntax

System Requirements

Google Chrome, Firefox, Opera, Safari 11+, Edge
PHP 5.4+ (PHP 5.5.9+ for Grav) with Curl, OpenSSL Libraries and Multibyte String Support
Joomla 3.8+, WordPress 4.9+, Grav 1.4+