Artykuły
parafiazabnica.pl
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan obdarzał Was wszystkich zdrowiem, mocą i potrzebnymi łaskami. Niech radość tych dni przezwycięży wszystkie smutki i zwątpienia, umniejszy trudy codzienności i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego a prawda o Zmartwychwstaniu niech napełnia Was nadzieją.

Gantry 5 Core Features

Particles are simple user interface blocks that hook seamlessly into Gantry 5
Configure and structure your menu hierarchy with our new Menu editor
Easy-to-use drag-n-drop layout manager makes layouts a breeze to create
Made a mistake in the layout manager? No problem, you can easily undo it
Icon Picker, Image Picker, Font Picker, Collections, and much, much more!
Dynamic compilation of multiple CSS preprocessors is supported in Gantry 5
Easily add Gantry 5 particles to a location-configurable off-canvas panel
Gantry 5 uses the super-powerful Twig templating system to build your themes
Easily configure Gantry 5 with simple-to-use YAML syntax

System Requirements

Google Chrome, Firefox, Opera, Safari 11+, Edge
PHP 5.4+ (PHP 5.5.9+ for Grav) with Curl, OpenSSL Libraries and Multibyte String Support
Joomla 3.8+, WordPress 4.9+, Grav 1.4+