Artykuły
parafiazabnica.pl
Z okazji Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, aby Zmartwychwstały Pan obdarzał Was wszystkich zdrowiem, mocą i potrzebnymi łaskami. Niech radość tych dni przezwycięży wszystkie smutki i zwątpienia, umniejszy trudy codzienności i umacnia na drodze życia chrześcijańskiego a prawda o Zmartwychwstaniu niech napełnia Was nadzieją.