Wiadomości
parafiazabnica.pl

Drodzy Parafianie i Goście
Pan Jezus przyjął cierpienie i śmierć krzyżową, za nasze grzechy, by nam pokazać, że Bóg „umiłował świat” i każdego z nas. Życzymy więc Wam takiej miłości, która umie się poświęcać; która rezygnuje dla drugiego nie oczekując nic w zamian; która znosi to w ciszy swego serca; która wie co najważniejsze i dąży do dobrego celu. Życzymy obfitości łask Bożych i Jego błogosławieństwa na każdy dzień i podjęty trud. Niech Zmartwychwstały Pan napełnia Wasze życie radością i nadzieją. Szczególną nadzieją, bo nadzieją zbawienia i odkupienia człowieka.