Słowo na dzisiaj
parafiazabnica.pl
Środa, 28 sierpnia 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.