Słowo na dzisiaj
parafiazabnica.pl
Czwartek, 29 sierpnia 2019 roku

Pierwsze czytanie
Oto słowo Boże.

Ewangelia
Oto słowo Pańskie.