Wiadomości
parafiazabnica.pl

Zachęcamy do zapoznania się z kwestiami dotyczącymi synodu, który rozpoczynamy w naszej wspólnocie parafialnej!!!
Szczegółowe informacje dotyczące synodu można znaleźć na stronie diecezjalnej:
Informacje diecezjalne o synodzie
Zagadnienia synodalne